„Az a sajnálatos körülmény, hogy ma már nincsenek közösségi mesemondó alkalmak, és a mesék egyre inkább feledésbe merülnek, megfoszt bennünket attól, hogy a meséken keresztül kapcsolatba kerüljünk egyrészt saját vágyainkkal, lehetőségeinkkel, másrészt szellemi gyökereinkkel, s e gyökerek révén létezésünk alapjának tekinthessük azt az értékrendet, amely nemcsak egy szűkebb közösség sajátja, hanem univerzálisnak tekinthető.”
Boldizsár Ildikó

METAMORPHOSES ALKOTÓ-FEJLESZTŐ MESETERÁPIÁS MÓDSZER

A mítoszalkotás az emberi kultúra történetének legfontosabb és egyik legelső jelensége. Az archaikus társadalmakban a mítoszok a világ megismerését is segítették, a mítosz maga volt az igazság, a törzs szellemi kincsestára. A mítoszokat megszentelt formában, beavatási szertartásokkal adták át, mert a bennük öröklött tudásanyag a féltve őrzött törzsi hagyományokhoz kapcsolódott, elfogadott értékrendszert hordozott.

A mítoszok visszatérő alaptémái, motívumai megjelennek a népek meséiben is. A mesék e „szellemi törzsi kincsestár” szétgurult darabjai, rítusról leszakadt részei.

A Metamorphoses Meseterápiás Módszer kidolgozása Boldizsár Ildikó nevéhez fűződik. Egészségmegőrző céllal történő alkalmazása esetén a módszer megnevezése az alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás, ahol a közösségi élmény átélése, a „lélekfrissítés” és örömszerzés van középpontban. Terápiás céllal történő alkalmazás esetén klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter végzettség alapfeltétele a meseterápiás csoportok vezetésének.

Az általam tartott alkotó-fejlesztő mesefoglalkozások preventív céllal, egy-egy életszakasz meghatározott feladatai és kihívásai köré szerveződnek.

A felnőttekkel végzett csoportos foglalkozások alkalmával, olyan közösségi tér jön létre, ahol lehetőséget kapunk a mesék által a személyes problémáink felismerésére és a rendeződés elősegítésére. Segít a káoszból elindulni és megtalálni, megélni egyfajta teljességet. A gyerekekkel végzett csoportos mesefoglalkozások során a gyerekek személyre szabott figyelemben részesülnek, ami önmagában is támogató hatású. Nagy teret, sok szabadságot kapnak arra, hogy kifejezzék gondolataikat és érzelmeiket. Biztonságot adó mesei környezetben erősödhetnek, tapasztalatokat gyűjthet önmagukról és a világhoz kialakítható viszonyukról. A mese segíti az érzések azonosítását és megkülönböztetését, a gyerekek azonosulhatnak a szereplőkkel, együttérzési képességük fejlesztésére kapnak lehetőséget. A mese megtanít az élet szeretetére, tiszteletére.

Az alkotó fejlesztő mesecsoportokon a mesehallgatásokat tudatos, értő felhasználás követi. A mesemondást és mesehallgatást követően, a mesék tartalmára épített játékos és kreatív feldolgozás történik a csoport összetételének megfelelően. A foglalkozásokon a mesék által gazdagíthatjuk magunkat, mert hatására megnövekedhet az élet szeretete bennünk, megnyithat a világból számunkra olyan dolgokat is amelyre még nincs rálátásunk. A módszerben a mesék tudatos használata a lélek mozgását és fejlődését segíti, a belső képeket aktivizálja, érzékszervi modalitásokkal és a test bevonásával is dolgozik. A saját belső hangunkhoz vezet, a test-lélek-szellem egyszerre van megszólítva a mesék által.

A mesék fontos tanításokat hordoznak, tanulhatunk bátorságot, irgalmasságot, kitartást, hűséget vagy jóságot. Rávilágítanak arra is, hogy az ember felelős a teremtett világért, a benne élő összes élőlényért és cselekedeteinek mindezek összhangjával kell történnie.

A mese a megbomlott rend helyreállítására "kulcsot” ad, a hős és megélt története és cselekedetei az a mérce, amellyel összehasonlítjuk saját élethelyzetünket és cselekedeteinket. /Boldizsár Ildikó/

A mesei foglalkozások nem pszichoterápiás foglalkozások, egészséges emberek számára jönnek létre, nem helyettesítenek semmiféle orvosi vagy pszichoterápiás kezelést! Cél a szabadidő hasznos eltöltése, egy olyan közösségi tér létrehozása, amelyben a mesék segítségével fontos felismerésekhez juthatunk.