KOMPLEX MŰVÉSZETI ALKOTÓ FOGLALKOZÁSOK

„Minden szín lelki rezdülést kelt, és minden rezdülés gazdagabbá teszi a lelket.”
Kandinszkij

video művészet
LejátszásPlay

A foglalkozások Dr. Antalfai Márta által kidolgozott Katarzisz Komplex Művészetterápiás Módszerre® (KMT) épülnek, amelyből az évkör tematikát használjuk. A saját élményen alapuló tematikus foglalkozások a természet változásaira és az évkör ünnepeire való ráhangolódáson keresztül mozgásba hozzák a lelki dinamikát, lehetőséget nyújtanak a befelé figyelésre és vágyaink felismerésére. Az alkotói folyamat során átélt élményekből, a módszerben megjelenő játékosságból, s az így felszabadult kreatív energiákból, mint éltető tiszta forrásból meríthetünk és töltekezhetünk a mindennapokban.

„Ha engedjük, hogy az év körforgása hasson ránk, olyan erőkre teszünk szert, amelyek segítik önmagunk mélyebb megértését. Csak ezáltal érezhetjük meg, hogy milyen finom szálakkal fűződünk ahhoz a világhoz, amelybe beleszülettünk”
C. G. Jung

A KMT módszer forrásai:
Analitikus pszichológia (C.G.Jung, Freud) Antropozófia (R. Steiner) Asztrológia (szimbólumok, archetípusok) Természet, kultúra, néprajz (Molnár V. József) Irodalom, zene, képzőművészet

A foglalkozások célja a természet rendjére és belső világunkra hangolódva elősegíteni az egészségmegőrzést és egészségfejlesztést. Az alkotói munka kiemel a hétköznapokból és harmóniát teremt. Segítségével elérhető az önismeret, önkifejezés és fantázia fejlesztése, az érzelmi élet bővítése, a tudatosodás fejlődése, a kreatív energiák kibontakoztatása, az életenergia növelése és a közösségi érzés átélése. Fontos tudni, hogy a csoport egészségmegőrző céllal működik. A művészeti csoporton nem pszichoterápiás munka történik, nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést és nem gyógyítás!

MIT JELENT A KMT KOMPLEXITÁSA?

A módszer komplexitása magába foglalja a relaxációt, a speciális tematikát, több művészeti ág szinesztéziáját (vers, zene, képzőművészet), és a katarzist, amely az alkotói folyamatban kerül feldolgozásra.

IGÉNYEL ELŐKÉPZETTSÉGET, RAJZTUDÁST?

A módszer alapfeltevése, hogy „minden ember művész”, mindenkiben benne rejlik a kreativitás.
A foglalkozásokon való részvétel nem igényel művészeti előképzettséget, sem rajztudást. A velünk született, teremtő alkotóképességre épül, amely törekszik a megnyilvánulásra, és keresi a szépséget. Ezért fontos számunkra, hogy a belsőnkből érkező színeket és dallamokat, ha csak néhány ecsetvonással is, de kifejezhessük.

HOGYAN ÉPÜL FEL EGY MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁS?

A foglalkozások kiscsoportos formában, kéthetente vagy havonta egy alkalommal történnek. Egy adott művészeti csoport több alkalomból áll és alkalmanként 4-6 órát vesz igénybe.
Egy alkalommal több alkotást is készítünk.

A foglalkozások lefolyása (évkör feldolgozás)

  • adott időszakhoz illő dekorációval feldíszített terembe megérkezés, teázás, lecsendesedés
  • egymásra hangolódás, eszközök előkészítése, „itt és most” előtérbe helyezése,
  • mandalarajz
  • fókuszálás a természet változásaira, hogyan hat rám ez az időszak?
  • az évkör ünnepeinek, az évszakok, hónapok, napszakok szimbolikájának, archetípusainak megbeszélése, az évkörhöz kapcsolódó hagyományaink megismerése
  • relaxáción keresztül fókuszálás a belső térre
  • a hangulathoz igazodó vers és zene meghallgatása, lelki „üzeneteink” meghallása
  • alkotások elkészítése belső képek vagy témaajánlások szerint
  • az alkotások verbális feldolgozása, érzések és benyomások közlésével

MILYEN ESZKÖZÖKKEL DOLGOZUNK ÉS HOGYAN HATNAK AZ ALKOTÓI FOLYAMATOKBAN?

Változatos művészeti eszközöket használunk az alkotások létrehozásánál, amit minden esetben megelőz az adott eszköz technikai használatával kapcsolatos bemutatás.

ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE

Oldja a szorongást, csökkenti az irreális elvárásainkat önmagunkkal szemben, örömöt, sikerélményt ad. A belső érzésvilágot vízfestéssel könnyebb megjeleníteni, a színekkel való játék fejleszti az érzelmi életet. Elsősorban akvarellel, Stockmar festéket használunk a mindkét oldalon bevizezett papíron, a színeket a papíron keverjük ki alapszínekből.

Az alkotói folyamatban hamar észrevesszük, hogy a vízfestéknek önálló alkotó ereje van, sokszor nem tudjuk irányítani a színek keveredését, a formák alakulását és átadjuk magunkat a folyamatnak, hagyjuk, hogy a kép megteremtődjön. Mindezek átélése felszabadítja bennünk az elfojtott energiákat, feloldó hatását már alkotás közben megérezhetjük.

Évszakok, változások, érzések témájának feldolgozására használjuk.